20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


MP AKTIVA MILOŠ POSTOLOVIĆ PR

Adresa:  KRIVA ČARŠIJA BB LOKAL 24 C
Mesto:  SVILAJNAC
PIB: 110724528
Korisnik OD: 19.10.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs