Podržani uređaji

BizniSoft podržava rad sa velikim brojem mernih vaga, fiskalnih štampača i fiskalnih kasa koje rade u režimu štampača
kao i ostalih uređaja koji se koriste u svakodnevnom poslovanju.

BizniSoft

BizniSoft Klijent

BizniSoft je windows aplikacija za čije funkcionisanje je neophodan PC (desktop, laptop, netbook ...) sa instaliranim Windows novijim operativnim sistemom (Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016 ...) i nema posebnih hardverskih zahteva (brzina procesora, količina memorije, rezolucija ekrana su nebitni). Podržane su sve vrste štampača: laserski (preporuka), matrični i InkJet.

BizniSoft Server

BizniSoft server može biti instaliran na PC računarima sa instaliranim Windows 7 ili novijim Windows desktop operativnim sistemom ili Windows Server 2008 R2, ili novijim Windows server operativnim sistemom u 32-bit i 64-bit varijanti.

network
bspos

BizniSoft POS

BizniSoft POS je Windows aplikacija koja se izvršava na istim platformama kao i BizniSoft klijent. BizniSoft POS podržava sve vrste BarCode skenera i štampača (uključijući i termalne POS štampače). Razvijena je podrška za praktično sve vrste mernih vaga koje su aktuelne na našem tržištu (Libela, Bizerba, Dibal, Ishida). Podržava sledeće modele fiskalnih štampača i kasa koje mogu da rade u režimu fiskalnog štampača:

 • Štampač GALEB MP-550 (drajveri BS FISCAL, Wings i MetaLink/MetaData),
 • Štampač INT Raster FP-600 - broj artikala 81 000 (drajver BS FISCAL),
 • Štampač GALEB GP-550, GALEB FP-550 - broj artikala 65 023 (drajver BS FISCAL, Galeb GP550),
 • Fiskalna kasa GALEB GP-350 - broj artikala 20 000 (drajver BS FISCAL, Galeb GP350),
 • Fiskalna kasa GALEB GP-100 - broj artikala 20 000 (drajver BS FISCAL, Galeb GP100),
 • INT Raster kase: DP-05, DP-25, DP-35 - broj artikala 10 000 (drajver BS FISCAL),
 • Štampač Comtrade ST-200 - broj artikala 15 000 (drajveri Fiscal28, Wings i HCP),
 • Fiskalna kasa Comtrade One/One-P - broj artikala 12 000 (drajveri Fiscal28, Wings i HCP),
 • HCP fiskalne kase Integra  - broj artikala 32 000 i Best - broj artikala 12 000 (drajver HCP),
 • HCP fiskalni štampač Flexi i P2DS - broj artikala 75 000 (drajver HCP),
 • EI Informatika fiskalne kase Colibri/Compact/Favorite - 4 000/3 000/12 000 artikala (drajver EI PosLink),
 • EI Informatika fiskalni štampač Parnter - broj artikala 60 000 artikala (drajver EI PosLink),
 • Fiskalna kasa EURO-500T Handy - broj artikala 10 000(drajver Elcom),
 • Fiskalna kasa Telefonija Bingo - broj artikala 1 400 (drajver Wings),
 • Fiskalna kasa Intracom CR401 - broj artikala 10 000 (drajver Intracom),
 • Fiskalni štampač Geneko SuperCash S - broj artikala 9 500 (drajver SCLink),
 • Fiskalni štampač Geneko FiscalPrint FP200PJ,
 • Ostali fiskalni uređaji podržani drajverom WingsFiscal (Vento, IskraS29, Infoteh, Epson T260),
 • Fiskalni štampač Tremol FP-05 (drajver DLL ZfpLib) - Crna Gora,
 • Fiskalni štampač BMC-Camel (drajver CamelLinker) - Crna Gora.
bspos

BSReplication

Program za replikaciju podataka dislociranih objekata (BSReplication) se izvršava isključivo na računaru na kome je aktivan BizniSoft server.

BizniSoft Live

BizniSoft Live se izvršava u HTML5/WebSocket kompatibilnom browseru (Chrome, Firefox Mozilla, Opera, Internet Explorer 10...). BizniSoft LIVE možete koristiti na bilo kom PC računaru, svim tablet računarima (Apple iPad i Android) i mobilnim telefonima novije generacje (iOS, Android ...).

BizniSoft Klijent i BizniSoft POS podržavaju rad sa CipherLab (8000x...), Zebex Z-9000 i Unitech (HT630...) Data terminalima za prikupljanje podataka (popisi, ulaz i izlaz robe i slično...), kao i rad sa android uređajima i aplikacijom BizniSoft Assistant.

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs