news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • PROIZVODNJA
 • STALNA SREDSTVA
 • ODNOSI SA KLIJENTIMA
 • SPECIFIČNI PODSISTEMI
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS

GENERALNO

U verziji Build: bsv110-21979 Release date: 23.10.2022. implementirane su funkcionalnosti formiranja računa troška i kalkulacije na osnovu primljene eFakture ili fiskalnog računa. U tom kontekstu, pripremljeno je detaljno video uputstvo i dopuna tog uputstva.

Implementiran je novi, dopunjeni šifarnik PTT brojeva za Republiku Srbiju.

Ubačeno je još jedno obeležje u šifarniku poslovnih partnera pod nazivom SEF koje označava da li se faktura za tog partnera registruje na SEF. Standardno je ovo polje štiklirano za sve partnere koji su definisani kao Pravno lice, Preduzetnik ili Javno preduzeće dok za ostale nije štiklirano. Za partnere koji ovo obeležje nemaju štiklirano, faktura će prilikom knjiženja automatski dobiti status eFakture Ne registruje se:

Šifarnik poslovnih partnera - kolona SEF

U verziji Build: bsv110-21945 Release date: 13.10.2022. implementiran je novi vizuelni izgled mejlova koji se šalju iz BizniSoft programa preko funkcije Integrisani e-mail klijent:

Izgled primljenog mejla - Outlook Izgled primljenog mejla - Web klijent

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U verziji Build: bsv110-21945 Release date: 06.10.2022. redizajniran je tab Serijski brojevi u šifarniku artikala. U Tab-u Promet po serijskim brojevima uklonjena su zaglavlja i izvršen je redizajn forme - dodato je polje Prikaži u formi koje pokreće prikaz u novom BizniSoft Tab-u, pod nazivom Forma serijskih brojeva sa svim elementima tabele, koja osim preglednijeg prikaza nudi mogućnost definisanja rokova i naknadnu specifikaciju serijskih brojeva:

Promet po serijskim brojevima - Prikaži u formi Forma serijskih brojeva

U verziji Build: bsv110-21956 Release date: 09.10.2022. u naprednom Pregledu prometa po serijskom broju, implementiran je nov check box za prikaz artikala Samo sa stanjem:

Pregled prometa po serijskom broju - Samo sa stanjem

U postavci verzije Build: bsv110-21945 Release date: 06.10.2022. modifikovana je forma Šifarnik sopstvenih duvanskih proizvoda. Implementirane su funkcionalnosti za dodavanje artikla po grupi i/ili atributu kao i funkcija brisanja šifarnika kroz poseban padajući meni Formiranje šifarnika. Ove funkcionalnosti mogu iskoristiti firme kog kojih je ovaj šifarnik prazan radi lakšeg popunjavanja istog:

Šifarnik sopstvenih duvanskih proizvoda

Omogućena je štampa zbirne specifikacije ostvarene Prodaje administrativnom zabranom za period:

Prodaja administrativnom zabranom za period

Verzija Build: bsv110-21953 Release date: 07.10.2022. donosi značajne izmene funkcije Pregled podataka SUF-a.

 • Promenjen je dosadašnji naziv funkcije u Pregled podataka ESF-a
 • Implementiran je novi tab Pregled podataka po artiklima u kome se može videti zbirna i detaljna prodaja po artiklima
 • Implementiran je tab pod nazivom Ažuriranje šifarnika artikala u kojoj je omogućeno da se svaki artikal koji se preuzme (po nazivu) poveže sa adekvatnim artiklom u BizniSoft-u kao i da se tom artiklu dodeli adekvatan tip (roba, usluga, proizvod ..). Artikli koji se pojavljuju u ovoj tabeli su samo oni kojih ima u prometu za period. Šifra se koristi za formiranje fakture (dalje u tekstu) i opciona je dok se polje Tip artikla konsultuje u funkciji formiranja pazara i takođe je opcioni. Prilikom formiranja pazara program prvo proverava da li u nazivu artikla postoje one „stare“ oznake (*-P-*, *-K-* ...) ukoliko ne postoje, program proverava da li je artikal povezan po nazivu u ovoj tabeli, ukoliko ni to nije odrađeno podrazumeva se da je u pitanju trgovačka roba
 • Implementirana je funkcija formiranja fakture na osnovu preuzetih podataka ESF-a. Neophodno je da se unese zaglavlje a faktura se formira na osnovu prometa za period (definiše se prilikom formiranja fakture)
 • Dorađen import podataka u uslovima kada postoji refundacija
 • Dorađen import podataka u situacijama kada je ESIR poslao pogrešne vrednosti načina plaćanja za refundaciju (Galeb fiskalni uređaji)
 • Prilikom formiranja dnevnih pazara konsultuje se parametar 10563. Ukoliko je ovaj parametar uključen neće se formirati stavke u specifikaciji virmanskih računa za račune koji nisu plaćeni virmanski (način plaćanja: prenos na račun).

U narednom periodu će biti modifikovano uputstvo BizniSoft ekstenzija – Pregled podataka ESF u kome će ovde funkcionalnosti biti detaljnije objašnjene.

U Šifarniku poslovnih partnera implementirana je nova kolona Tip eFakture koja nudi izbor odgovarajuće forme (Standardni, Delhaize, Metro, DM, Mercator) koje su usklađene sa procedurama formiranja XML fajla po posebnim zahtevima koji se odnose na ove partnere:

Šifarnik poslovnih partnera - Tip e-Fakture

U verziji Build: bsv110-21953 Release date: 07.10.2022, omogućen je automatski upis Veznog dokumenta prilikom kreiranja faktura, kalkulacija i internih računa, prijema tuđe robe (i nasleđenih formi) na osnovu BizniSoft podataka. Napominjemo da ukoliko se formira dokument iz tekuće na osnovu dokumenta iz prethodne godine, a isti broj dokumenta postoji u tekućoj godini, biće povezan sa dokumentom iz ove godine. U praksi su ovi slučajevi retki, najčešće se formiraju nalozi na osnovu Biznisoft dokumenata iz tekuće godine. Ukoliko se dokument formira na osnovu podataka iz neke druge firme, polje vezni dokument neće biti popunjeno.

U formi Narudžbina dobavljačima omogućen je unos sopstvenog proizvoda.

Omogućen je prijem i izdavanje komisione robe u tipu objekta 08.

U Obračunu za poljoprivrednika sada se prilikom pretrage prikazuju i partneri Pravna lica i Preduzetnici koja imaju obeležje Kooperanti.

U Nivelaciji cena izvršene su 3 izmene:

 • Funkcija Sredi zalihe u osnovnoj formi je izbačena. Ona se sada nalazi u funkciji Automatska nivelacija. Pokretanjem funkcije Sredi zalihe, program sređuje zalihe na datum nivelacije:

Nivelacija cena

 • U objektima koji se vode po nabavnim cenama (tip 10 i tip 08), u funkciji Automatska nivelacija onemogućene su komande Niveliši i Po kursu, a dorađena je komanda Sredi zalihe. Funkcija Sredi zalihe u tipu 10 i 08 se koristi jedino u slučaju da artikli imaju količinu 0 imaju finansijski saldo. Sređivanje zaliha se izvršava u skladu sa aktuelnom prosečnom nabavnom cenom.

  Kontrastavovi su:

  Za objekat tipa 08 – konto 5012 (BSRN0078) – duguje
  Za objekat tipa 10 – konto 5110 (BSRN0080) – duguje

 • U funkciji Automatska nivelacija ubačena je opcija Sredi zalihe prilikom nivelacije. Ukoliko je ova komanda štiklirana kada je upisan procenat povećavanja/smanjenja prodajne cene, i kliknemo na dugme Niveliši, izvršiće se nivelacija u kojoj će povećati ili smanjiti cene i u isto vreme srediti zalihe. U praksi se retko dešava da u istoj nivelaciji treba da se povećaju-smanje cene i da se srede zalihe. Mi smo stava da se ove dve različite vrste nivelacije rade u posebnim nalozima. Ukoliko hoćemo da sredimo zalihe za određeni atribut ili grupu artikla, štikliraćemo Sredi zalihe prilikom nivelacije, u procentu ćemo upisati 0, i kliknuti na Niveliši. Komanda Niveliši uzima u obzir kriterijeme artikla (Svi artikli, za grupu, za atribut itd) dok funkcija Sredi zalihe uvek radi za sve artikle.

U formi Pregled narudžbina i trebovanja – Narudžbine dobavljačima, uvedena je mogućnost pretrage po atributima artikala i partnera:

Pregled narudžbina i trebovanja – Narudžbine dobavljačima - Pretraga po atributima artikla i partnera

U novim postavkama verzije, prilikom promene datuma fakture, program briše prethodno postavljene valute plaćanja i vraća ih na podrazumevane. U skladu sa time je dorađen i dijalog za potvrdu ove akcije:

Promena datuma fakture - Sistemsko upozorenje

U postavci verzije Build: bsv110-21979 Release date: 24.10.2022. dodat je hotkey ALT+Q za 2D skener i ALT+W za web kameru prilikom formiranja kalkulacije. Detaljan postupak rada predstavljen je u novom video uputstvu:

Hotkey ALT+Q za 2D skener i ALT+W za web kameru

Implementirana je funkcionalnost analize QR koda iz PDF i BMP/PNG/JPG fajla koja se može iskoristiti za slučajeve kada je fiskalni račun poslat mail-om a na poziciji QR koda ne sadrži link (kako je to predviđeno Uputstvima za fiskalizaciju). 

QR Kod - Web kamera - Učitavanje fajla

U verziji Build: bsv110-21986 Release date: 26.10.2022. implementirana je mogućnost pregleda eFakture iz forme Računa troška i/ili kalkulacije pomoću funkcije Prikaži eDokument HotKey ALT+R:

Račun troška - Prikaži eDokument Kalkulacija robe - Prikaži eDokument

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U verziji Build: bsv110-21956 Release date: 09.10.2022. implementirana je nova kolona Firma u tabeli Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda. Podrazumevana vrednost ovog polja je 0 i podrazumevano se primenjuje na sve firme. Ukoliko se unese druga vrednost (otkuca šifra firme) onda će se konkretno pravilo odnositi i primeniti samo na tu firmu. Procedura kontiranja je dorađena na način da se prvo proveravaju pravila koja su definisana za konkretnu firmu a zatim ona čija je vrednost ovog polja 0 (sve firme):

Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda - kolona Firma

 

Modifikovana je procedura formiranja naloga glavne knjige za utvrđivanje finansijskog rezultata (FR1) za slučajeve kada firma ima iskazan gubitak. U tom kontekstu su u tabeli računa automatskih knjiženja implementirane dve nove šifre:

 • BSRN0209 - GUBITAK (7201)
 • BSRN0210 - PRENOS GUBITKA (7241)

Promenjeni su nazivi za sledeće šifre:

 • BSRN0110 - DOBITAK
 • BSRN0114 - PRENOS DOBITKA

Omogućeno je formiranje dokumenta Račun sopstvenih troškova za objekat tipa 21 - Sitan inventar na zalihama.

Implementirana je nova opcija u Kontnom planu firme pod nazivom Prevod kontnog plana. Klikom na polje Postavi jezik program otvara Šifarnik država za izbor odgovarajućeg jezika. Nakon upisa prevoda u koloni Prevod naziva računa - konta i pokretanjem funkcije Napuni šifarnik prevedeni nazivi će se prikazati tabeli u štampi zaključnog lista. Vraćanje na podrazumevanu formu i brisanje postavljenog jezika, vrši se klikom na polje Obriši jezik. Za sada je mogućnost čitanja ovog šifarnika implementirana samo u izveštaju Zaključnog lista ali se lako, po potrebi, može implementirati u bilo kom izveštaju iz finansijskog:

Prevod kontnog plana

FINANSIJSKA OPERATIVA

U postavci verzije Build: bsv110-21945 Release date: 06.10.2022. redizajnirana je forma Neplaćenih obaveza i potraživanja:

 • Uklonjeno je datumsko polje Na dan, sada se podrazumeva period iz zaglavlja programa
 • Ubačena je opcija Period datum dokumenta analogno istoj funkciji u formi IOS-a
 • Dugme OK/Formiraj je postavljeno u podnožju forme
 • Dodata je opcija Samo sa stanjem analogno istoj funkciji u formi IOS-a
 • Implementiran je skup opcija Pregled u valuti analogno IOS-ima u valuti

Pregled neplaćenih obaveza i potraživanja

PROIZVODNJA

Uvedeno je sistemsko upozorenje prilikom formiranja Radnih naloga ukoliko receptura za artikal nije uneta u adekvatnom objektu:

Sistemsko upozorenje prilikom formiranja Radnih naloga

STALNA SREDSTVA

U štampi Izveštaja evidencije stalnih sredstava - Popis po računima dodat je Datum aktivacije kao posebna kolona:

Izveštaji evidencije stalnih sredstava - Datum aktivacije

U Evidenciji stalnih sredstava, u Tab-u Nabavna vrednost polje Opis prošireno je na 255 karaktera uz prikaz teksta u celosti, ukoliko je unet tekst dužeg sadržaja:

Evidencija stalnih sredstava - polje Opis

ODNOSI SA KLIJENTIMA

U formi Kreiranje dokumenta na osnovu šablona, omogućene su sve funkcije pretrage i ažuriranja tabelâ u svim tabovima kao i prikaz svih kolona pomoću standardne prečice ALT+F1:

Kreiranje dokumenata na osnovu šablona - Pretraga i ažuriranje tabela u tabovima

SPECIFIČNI PODSISTEMI

U modulu Specifični podsistemi - Otkup poljoprivrednih proizvoda - Analitička evidencija, u delu Po silosima - analitički, modifikovan je naziv kolone - dosadašnji naziv Opis transakcije preimenovan je u Naziv dobavljača/primaoca:

Specifični podsistemi - Promet po silosima

U modifikovanom izveštaju Potvrda o prijemu robe, omogućen je prikaz podatka o Silo ćeliji ukoliko je unet:

Specifični podsistemi - Potvrda o prijemu robe

ADMINISTRACIJA

Uveden je nov parametar kojim je onemogućena prodaja artikala po ceni manjoj od prosečne nabavne cene 10580 – Onemogući prodaju po ceni manjoj od nabavne.

Parametrom 10855 - Onemogući proveru PTT broja prilikom unosa/ažuriranja poslovnog partnera omogućeno je ručno ažuriranje poštanskih brojeva po potrebi.

Parametrom 10853 - Port 2D/barkod Skenera omogućen je upis odgovarajućeg porta u konfiguratoru ukoliko se nakon očitavanja linka 2D skenerom podaci učitavaju sporo.

Uveden je parametar 10856 - Onemogući obaveštenje o duploj šifri u ulaznim dokumentima (analogno parametru 10448).

U formi Pregleda primljenih/poslatih eFaktura, sa verzijom Build: bsv110-21953 Release date: 07.10.2022. dodat je nov tab pod nazivom UBL XML Prikaz koji je implementiran radi analize strukture koda i internih potreba razvojnog tima BizniSoft-a:

Pregled primljenih/poslatih eFaktura - UBL XML Prikaz

U postavci verzije Build: bsv110-21945 Release date: 13.10.2022. redizajnirana je forma Primljenih eFaktura. Nakon čekiranja opcije Prikaži dokumente, program se automatski fokusira na tab Pregled PDF sa dostupnim funkcijama za slanje dokumenta preko integrisanog ili podrazumevanog e-mail klijenta. Sve izmene i dorade vezane za funkciju Elektronske razmene faktura redovno ažuriramo u okviru našeg korisničkog uputstva:

Pregled primljenih eFaktura - Pregled PDF

U Šifarniku operatera, za selektovanog operatera dodat još jedan tab pod nazivom Omiljene funkcije. Time je u ovoj formi omogućeno ažuriranje liste omiljenih funkcija za operatera. Nakon dodavanja svih potrebnih funkcija, klikom na dugme Samo omiljene uklanjaju se ovlašćenja za sve funkcionalnosti osim za one koje su dodeljene u listi omiljenih za operatera:

Šifarnik operatera - Omiljene funkcije

BIZNISOFT POS

Implementirana je funkcionalnost koja automatski prilagođava veličinu fonta u zavisnosti od iznosa računa, odnosno broja karaktera:

BizniSoft POS - Polje vrednost računa BizniSoft POS - Polje vrednost računa BizniSoft POS - Polje vrednost računa

Dodati su odgovarajući konfiguracioni parametri (10851 i 10852) koji omogućuju otvaranje fioke pomoću tastera F8 – Fioka na termalnim štampačima:

Otvaranje fioke pomoću tastera F8

Implementirano je novo polje Objekat u tabeli evidencije prometa kupaca fizičkih lica. Vrednost ovog polja se popunjava prilikom prodaje:

Evidencije prometa kupaca fizičkih lica - Kolona Objekat

Onemogućeno je izdavanje fiskalnog računa tipa Promet-Refundacija ukoliko nije unet ID kupca.

U skladu sa izmenjenim Tehničkim uputstvom za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i LPFR-a u kome je, između ostalog, jasnije definisan postupak fakturisanja roba i suluga bez naknade, dorađen je BizniSoft POS u sledećem:

 • Dodata je nova opcija u formi naplate POS računa pod nazivom Bez naknade
 • Ukoliko je ova opcija štiklirana, automatski će se podrazumevati Ostalo bezgotovinsko plaćanje i popunjen naziv kupca u BEZ NAKNADE. Unos bilo kog drugog načina plaćanja biće onemogućen
 • Dorađena je fiskalizacija i štampa računa u skladu sa navedenim uputstvom
 • Dorađeno je knjiženje KASA prometa gde se ovaj promet knjiži na BSRN0137. Za firme koje su kao račun za ovu šifru imali 222X automatski će biti promenjeno na 5794

Nova opcija u formi naplate POS računa - Bez naknade

Izvršena je modifikacija akcijskih labela i implementirana nova forma izveštaja - Odluka o definisanju akcijskih cena u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Zakona o trgovini:

Labele artikla - Akcijske labele Definisanje prodajnih akcija Odluka o akcijskim cenama

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs