TOP 20 Repl

TOP 20 KLIJENATA PO BROJU ZAHTEVA ZA REPLIKACIJOM

VETERINARSKA STANICA SUBOTICA D.O.O.
Adresa:  SEGEDINSKI PUT 88
Mesto:  SUBOTICA
PIB: 100961192
Korisnik OD: 14.07.2009
Broj licenciranih radnih stanica: 9
Koristi replikaciju: DA
*Broj zahteva za replikacijom: 101,046
 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012