TOP 20 Repl

TOP 20 KLIJENATA PO BROJU ZAHTEVA ZA REPLIKACIJOM

VIVIDIA PLUS D.O.O.
Adresa:  BRATSTVA JEDINSTVA 89
Mesto:  KULA
PIB: 106834375
Korisnik OD: 30.11.2018
Broj licenciranih radnih stanica: 18
Koristi replikaciju: DA
*Broj zahteva za replikacijom: 213,244
 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012