20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


DS & KONSALTING ČAČAK DANIJELA STEVANOVIĆ PR

Adresa:  LJUBIĆSKA 16
Mesto:  ČAČAK
PIB: 108824772
Korisnik OD: 23.05.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012