20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


AQUA FLAM VENT DOO SOMBOR

Adresa:  JOSIFA PANČIĆA 3
Mesto:  SOMBOR
PIB: 113644507
Korisnik OD: 26.05.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012