20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


KOMANI DOO

Adresa:  KNEZA SIME MARKOVIĆA 43 A
Mesto:  OBRENOVAC
PIB: 101215519
Korisnik OD: 23.05.2023
Broj licenciranih radnih stanica: 6
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs